h1

Gdzie zmierzasz?

17 października 2015

DSC_0446

Jam jest zmartwychwstanie i żywot;
kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.
A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki.

Jezus [Ew. Jana 11:25]

‘…zwiastujemy wam dobrą nowinę, abyście się odwrócili od tych marnych rzeczy do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemie, i morze, i wszystko co w nich jest.’ [Dzieje Apostolskie 14:15]

‘Albowiem tak Bóg umiłował świat, ze syna swego jednorodzonego dal, aby każdy, kto wen wierzy nie zginął ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.’ [Ew. Jana 3:15-16]

‘Tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy;

Wywyższony tedy prawica Boża i otrzymawszy od Ojca obietnice Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie …

A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: Co mamy czynić, mężowie bracia?

A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego.’ [Dzieje 2:32,37,38]

‘Blisko ciebie jest słowo, w ustach twoich i w sercu twoim…

Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, ze Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, ze Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.

Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu.’ [Rzym. 10:9,10]

Przeto upamiętajcie się i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze.’ [Dzieje 3:19]


I nie ma w nikim innym zbawienia;
albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem,
danego ludziom,
przez które moglibyśmy być zbawieni.

[Dz. 4:12]
Reklamy
%d blogerów lubi to: